Dịch “Free Math Font Survey” với MikTeX

Hàn Thế Thành

Ngày 7 tháng 10 năm 2006

Tài liệu này mô tả các bước cần thiết để dịch bản tiếng Việt của tài liệu Free Math Font Survey với MikTeX-2.5 trên Windows 2000.

Chúc bạn may mắn.