vntex-logo blank VnTeX – hỗ trợ tiếng Việt cho TeX blank
blankblankMenu
blankblankGiới thiệu
blankblankCài đặt và cập nhật
blankblankTài liệu
blankblankVấn đề liên quan
blankblankTrợ giúp
blankblankTrang chủ
blank

Cài đặt và cập nhật

Cài đặt

Phiên bản chính thức mới nhất của VnTeX được công bố tại đây, có hướng dẫn cài đặt kèm theo. Tuy nhiên bạn nên kiểm tra kỹ xem hệ thống TeX bạn đang sử dụng đã có sẵn VnTeX chưa. Nếu bạn dùng UNIX thì nên dùng TeXLive (>=2005), còn nếu dùng Windows thì nên dùng MikTeX (>=2.5). Làm như vậy bạn sẽ có sẵn VnTeX mà không cần phải tự cài đặt. Lưu ý là bản VnTeX có trong teTeX-3.0 có một số trục trặc khi dùng mã UTF-8; nếu bạn dùng teTeX thì nên tự cài đặt thêm VnTeX phiên bản >= 3.02, hoặc chuyển sang dùng TeXLive.

Ngoài ra, để sử dụng được VnTeX bạn cần phải có một trình soạn thảo để gõ và hiển thị được tiếng Việt. Việc cài đặt những thứ này phụ thuộc vào từng hệ thống nên chúng tôi không mô tả chi tiết ở đây được. Chúng tôi chỉ có vài gợi ý cho người mới làm quen:

 • Nếu bạn dùng Windows, hãy chọn:
  • hệ thống TeX: MikTeX
  • bộ gõ tiếng Việt: Unikey
  • trình soạn thảo: TeXMaker hoặc WinShell
 • Nếu bạn dùng UNIX, hãy chọn:
  • hệ thống TeX: TeXLive
  • bộ gõ tiếng Việt: XUniKey hoặc Xvnkb
  • trình soạn thảo: TeXMaker hoặc Kile

Hướng dẫn cài đặt VnTeX cụ thể cho từng hệ thống hiện chưa có. Nếu bạn biết có tài liệu nào viết về vấn đề này, hoặc bạn muốn viết hướng dẫn cài đặt VnTeX cho 1 hệ thống cụ thể, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Cập nhật

Đây là nơi công bố các gói sửa lỗi cho bản VnTeX đã chính thức công bố, hoặc những thành phần mới của VnTeX chưa được tích hợp vào bản chính thức. Những thứ công bố ở đây sẽ được đưa vào phiên bản VnTeX kế tiếp.

Bản sửa lỗi cho các tập FD của bộ font VNR:
sửa một số lỗi trong các tập FD của font VNR. Tải gói này về, sau đó bung nén và ghi đè các tập này lên các tập FD của VnTeX.

blank
blankblanksite-logo