vntex-logo blank VnTeX – hỗ trợ tiếng Việt cho TeX blank
blankblankMenu
blankblankGiới thiệu
blankblankCài đặt và cập nhật
blankblankTài liệu
blankblankVấn đề liên quan
blankblankTrợ giúp
blankblankTrang chủ
blank

Tài liệu

Đây là nơi thu thập các tài liệu tiếng Việt về TeX và các chủ đề liên quan. Đang được cập nhật và sắp xếp dần.

Tài liệu viết cho VnTeX

Bao gồm các tài liệu về các chủ đề liên quan trực tiếp đến VnTeX.

Hướng dẫn sử dụng font với VnTeX:
Tài liệu hướng dẫn sử dụng font với VnTeX do Hàn Thê´ Thành và Thái Phú Khánh Hòa viết. Xem: HTML, PDF, SRC.
Dịch “Free Math Font Survey” với MikTeX:
Tài liệu mô tả các bước cần thiết để dịch bản tiếng Việt của tài liệu Free Math Font Survey với MikTeX-2.5. Xem: HTML, PDF.
Minimal step to typeset Vietnamese:
Tài liệu hướng dẫn các bước tối thiểu để hiển thị tiếng Việt trong một văn bản LaTeX dùng ngôn ngữ chính là tiếng Anh (hoặc một thứ tiếng khác với tiếng Việt). Xem PDF.
Viết tiếng Việt với Scientific WorkPlace:
Tài liệu này hướng dẫn các bước cần thiết để viết tiếng Việt với Scientific WorkPlace và VnTeX. Xem PDF.

Tài liệu viết cho LaTeX

Bao gồm các tài liệu được viết cho LaTeX và các vấn đề liên quan, được dịch từ tiếng Anh.

Các tài liệu hướng dẫn sử dụng LaTeX

Giới thiệu ngắn về LaTeX2e:
Tài liệu “Giới thiệu ngắn về LaTeX2e” (A not so short introduction to LaTeX) của Tobias Oetiker do Nguyễn Tân Khoa dịch. Tải về: PDF, SRC.
Giáo trình LaTeX:
Tài liệu “Giáo trình LaTeX” (A course of LaTeX) của Gary L. Gray do Nguyễn Phi Hùng dịch. Tải về: PDF, SRC.
Hướng dẫn viết luận án bằng LaTeX:
Tài liệu hướng dẫn thiết kế luận án tốt nghiệp bằng LaTeX được biên soạn bởi by Dr. Nicola Talbot và do Thái Phú Khánh Hòa dịch. Có thể tải về từ đây.

Tài liệu cho một số công cụ liên quan

Hướng dẫn sử dụng TeXMaker
TeXMaker là một chương trình soạn thảo TeX chạy trên UNIX/Linux và Windows, hỗ trợ Unicode và thích hợp với người dùng mới bắt đầu. Hướng dẫn sử dụng TeXMaker do Thái Phú Khánh Hòa dịch. Tải về: PDF.
Hướng dẫn sử dụng LaTeXPiX
LaTeXPiX một công cụ dùng để vẽ hình cho LaTeX. Phần mềm này thích hợp cho những ai mới bắt đầu với LaTeX. Tài liệu hướng dẫn sử dụng do Thái Phú Khánh Hòa dịch. Tải về: PDF, hoặc bản PDF gốc.

blank
blankblanksite-logo