vntex-logo blank VnTeX – hỗ trợ tiếng Việt cho TeX blank
blankblankMenu
blankblankGiới thiệu
blankblankCài đặt và cập nhật
blankblankTài liệu
blankblankVấn đề liên quan
blankblankTrợ giúp
blankblankTrang chủ
blank

Trợ giúp

Dưới đây là một số địa chỉ bạn có thể tham khảo khi gặp một vấn đề nào đó với VnTeX (để nhanh chóng có được câu trả lời, xin vui lòng dành ít phút để đọc tài liệu Cách đặt một câu hỏi thông minh nếu bạn chưa đọc).

  • VnOSS có diễn dàn dành cho TeX/LaTeX. Ở đây bạn có thể hỏi về VnTeX, ConTeXt và các vấn đề liên quan đến tiếng Việt trong TeX.
  • Trang web ViệtTUG do Huỳnh Kỳ Anh quản lý, chứa nhiều thông tin hữu ích cho người muốn học sử dụng LaTeX.
  • Mailing list của VnTeX có tại đây

blank
blankblanksite-logo